Journal
 
 
Photo Album

wangang's entry (1)

Post an entry now!
wangang

上海见

李小姐: 一晃快半年没联系了吧。你家人都还好吗? 告诉你一个好消息,11月15-18日我出差去上海,有时间见个面吗? 我住在静安香格里拉大酒店,晚上比较方便。 好吧,等你的回音。 wangang
  •  
  • 650
  • 2
  • 3
  • Mandarin 
Nov 3, 2013 17:20