Grammer

To make the adjective plural, you usually just add an -e. Example:
lang -> lange (long)
stor -> store (big)
ny -> nye (new
Some exceptions:
liten -> små (small)
blå -> blå (blue)
ekte -> ekte (real)

On this page you'll find some info on adjectives. Click on "Gradbøying" to see tables on "comparison of adjectives" and go to "Samsvarbøying" so see tables on "agreement of adjectives" (I really hope I translated these grammatical terms correcty into english... ^^ )
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.6270&session_id=589883052

*This is taken from KHelen. I just found it interessting and put it here to share it to everyone.*
jtiger87 Sep 19, 2008

5 comments


Mar 28, 2009 jtiger87
Will/would
NOTE: To types where will/would does not correspond to Norw. vil/ville

1) Prediction:
a) timeless statements/general predictability
e.g. - Oil will float on water (Norw: Olje flyter på vann.)

idiom: - Accidents will happen.
- Boys will be boys.
*Eng will - Norw. Ø

2) non-habitual predictability – abt. persons
e.g. - That’ll be the postman.
- That’ll be John…
*Eng - will = Norw må (?)

3) habitual prediction: characteristic behaviour:
e.g. - Every morning she’ll go for a walk.
- Every ……….. she would go…
*Norw = bruker/brukte

Shall: a rare aux. in present-day Eng, especially in AE. Only 2 uses are generally current, both with 1st person subj.:

1) Prediction:
a) Shall as alternative to will (formal)
e.g. - According to opinion polls, I shall (will) win quite easily.

NOTE: Esp. BE prescriptive trad. has earlier forbidden will w/I or we in such cases.

2) Volition:
e.g. - We shall uphold the wishes of the people.
- We will …Absolute comparative & superlative:
Absolute comparative – fairly common in Norw - not common in Eng
e.g. - In Norw the abs. comp. is used if the meaning is ganske

Norw: en større operasjon = ganske stor operasjon
Eng: major or minor – major surgery

Absolute superlative: common in Eng – Not very common in Norw
Norw: svært interessant
Eng: most interesting- Taken from a grammer paper I got from school. :P
Apr 6, 2009 kozaru
Jeg lurer på hvordan å bruke disse verbene "å ville", "å skulle", og "å kommer til å".
Kan jeg bruke dem på følgende måte?

1) ønske eller generell forutsigelse → å ville (vil)
2) plan eller vilje → å skulle (skal)
3) forutsigelse (når man er sikker på resultatet som kommer) → å komme til å

F.eks.

1) Regjeringen vil lage en lov.
2) Han skal reise til Norge neste uke.
3) Jeg kommer til å stryke eksamen.
Jun 8, 2009 jtiger87
http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=skal&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j

Denne siden forklarer ting bra og gir eksempler.

Det du sier høres ganske riktig ut. :)
Feb 12, 2010 Kama
Word order question from a beginner.

My book says that the order should be like:
Hun danser i kveld.

But they also write: I kveld danser hun. Why?
Feb 14, 2010 jtiger87
In the first sentence, what is important is that she was dancing.
In sentence number 2, the important was that it was "tonight". =)
"She is dancing tonight. Tonight she is dancing."