איך הײס אַליסאַ דידקאָװסקי, יך בין אַ 24 יאָר אַלטע אימיגראַנטקע פֿ...

  •  
  • 524
  • 0
  • 1
  • Yiddish 
May 3, 2013 03:46
איך הײס אַליסאַ דידקאָװסקי, יך בין אַ 24 יאָר אַלטע אימיגראַנטקע פֿון אוקראַינע, די װױנט אין אַמעריקע.