אַ גוטן טאָג

  •  
  • 252
  • 3
  • 2
  • Yiddish 
Feb 25, 2013 03:59
אַ גוטן טאָג
איך װיל צו לערנען ייִדיש װידער. זײַנען יעדער װער רעדן ייִדיש דאָ?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app