Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

neal

Tinatago mo ang ngiti mo ha!

Tinatago mo ang ngiti mo ha! You're hiding your smile! May gawain si john kaya tayo lang gagawa ng exercises saglit. John has so...
  • 2
  • 1
  • Tagalog 
Feb 21, 2019 16:49

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

neal

Tinatago mo ang ngiti mo ha!

Tinatago mo ang ngiti mo ha! You're hiding your smile! May gawain si john kaya tayo lang gagawa ng exercises saglit. John has so...
  • 2
  • 1
  • Tagalog 
Feb 21, 2019 16:49

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

neal

Tinatago mo ang ngiti mo ha!

Tinatago mo ang ngiti mo ha! You're hiding your smile! May gawain si john kaya tayo lang gagawa ng exercises saglit. John has so...
  • 2
  • 1
  • Tagalog 
Feb 21, 2019 16:49