Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

neal

Patugtog ng song para sa akin.

Patugtog ng song para sa akin. (Play a song for me.) Baka hindi na ako ganon kagaling kasi matagal na hindi ko natugtog. Pero subukan...
  • 11
  • 1
  • Tagalog 
Aug 19, 2018 13:27

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

neal

Patugtog ng song para sa akin.

Patugtog ng song para sa akin. (Play a song for me.) Baka hindi na ako ganon kagaling kasi matagal na hindi ko natugtog. Pero subukan...
  • 11
  • 1
  • Tagalog 
Aug 19, 2018 13:27

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

neal

Patugtog ng song para sa akin.

Patugtog ng song para sa akin. (Play a song for me.) Baka hindi na ako ganon kagaling kasi matagal na hindi ko natugtog. Pero subukan...
  • 11
  • 1
  • Tagalog 
Aug 19, 2018 13:27