Robin Hood - parto unua (2)

  •  
  • 284
  • 1
  • 1
  • Esperanto 
Jul 22, 2014 22:14
Tiam Robin kaj lia servantoj malekiris la Sherwood arbaron, ili eksidis por resti. Robin Hood ridetis al lia lojalaj servantoj. Poste li diris ilin, 'Mia amikoj, Sherwood arbaro estas nia novo domo. Nun ni estas liberaj sed ni estas mallegxaj. Cxiu en la regxlando estas kontraux nin!'

'Sinjoro, ni ne timis cxar vi estas kun nin', diris Much.

'Jes, mi restos kun vi, sed vi devas fari tio mi diris al vi. Ni devas ne farigxi rabistoj. Ni povas ne malutili la malricxa, la maljuna, virinojn kaj infanojn. Ni devas respekti kaj protekti ilin'

'Ni rabisti nun komercistojn, nobelojn kaj dikajn pastrojn! Jen estas mia plano: kiam ricxa vojagxantoj venos en Sherwood arbaron, ni invitos ilin mangxi kun nin. Poste ili devos pagi por mangxajxo. Ili devos doni nin duono de cxio ili havas! Ni poste donos tio mono al la malricxa. Cxu vi promesas fari tio mi diras al vi?'

'Jes, ni promesas!' ili kriis

Robin kaj mallegxaj logxis en kavernoj en la arbaro. La kavernoj estis perfekta loko por feli. Ili estis varma kaj seka en la vintroj. En la someroj ili estis malvarmeta.

Ili estas felicxa en la arbaro. Cxiu de ili portis flavajn tukojn kaj portajn pafarkojn kun sagojn. Robin havis hornon por doni signalojn.
When Robin and his men reached Sherwood Forest, they sat down to rest. Robin Hood smiled at his loyal servants. Then he said to them, 'My friends, Sherwood Forest is our new home. Now we are free but we are outlaws. Everyone in the kingdom is against us!'

'Master, we are not afraid because you are with us,' said Much.

'Yes, I will stay with you, but you must do what I tell you. We must not become robbers. We must never harm the poor, the old, women or children. We must respect and protect them.

'We take only from rich merchants, noblemen and fat churchmen! Here is my plan: when rich travelers come into Sherwood Forest, we invite them to eat with us. Then, they must pay for their food. They must give us half of everything they have! We then give this money to the poor. Do you promise to do what I tell you?'

'Yes, we do!' they cried.

Robin and the outlaws lived in caverns in the forest. The caverns were a perfect hiding place. They were warm and dry in the winter. In the summer they were cool.

They were happy in the forest. They all wore green clothes and carried bows and arrows. Robin had a horn to give signals.

Soon, other honest men joined the outlaws of Sherwood Forest: Nat, Will Scarlett and others.

The outlaws were excellent archers. Robin Hood became the best archer in the region. In the forest, Robin and his men practised with their bows and arrows.