Vety na cvičenie, 2016-01-29

  •  
  • 333
  • 1
  • 2
  • Slovak 
Jan 30, 2016 05:30 Slovak
Čítam vždy kniha predtým než spím.
Zaklopáš vždy predtým než vojdeš?
Bol štastejší predtým než sa oženil.
Umyla si ruky predtým než jedla?
Nikdy neprosia pretým než jedia sušienky.
Položil list na stol po tom, ako to prečítal.
Navštívim ťa po tom, ako upracem si izbu.
Smieš hrať v izbe po tom, ako zahráš na husliach.
Vytvorili sme snehuliaka po tom, ako snežilo.
Slnko vždy svieti po tom, ako prší.
Ona ma viac kníh než ja.
Ona ma miluje viac než teba.
Ona ma miluje viac než ty.
Prosím, hovor pomalšie, aby som ti lepšie mohol rozumeť.
Viac ludí hovorí španielčina teraz ako keď som bol mladý.
Mám menej kníh než ty.
Ona pije teraz menej kofoly, pretože sa stala drahšia.
Menej ludí chce sa učiť po taliansky v štvrtok.
Prosím, daj pozor, aby si robila menej chýb.
Myslíš si, že je teraz šťastnejšia?
Moja manželka je taká krásna ako bohyňa.
Urobím ti čaj čím najskôr.
Plávam tak dobre ako brat.
Prosím, príď čím najskôr, pretože mi chýbaš.
Keby som bol taký bohatý ako ty, kupil by som si deväťdesiat domov.
Väčšina áut je fialová ale toto je ružové.
Väčšine ludí sa páči čokoláda; páči sa aj tebe čokoláda?
Väčšina mojích kníh je o koniach.
Väčšina jabĺk je červená ale niekoľké sú zelené.
Veľa kviet je pekných ale väčšina z nich je škaredá.
I always read a book before I sleep.
Do you always knock before coming into my room?
He was happier before he got married.
Did she wash her hands before eating?
They never ask before they eat biscuits.
He put the letter on his desk after reading it.
I will visit you after I have tidied up my room.
You may play in your room after you have played the violin.
We built a snowman after it had snowed.
The sun always shines after it rains.
She has more books than I do.
She loves me more than you. (= more than she loves you)
She loves me more than you. (= more than you do)
Please speak more slowly, so that I can understand you better.
More people speak Spanish now than when I was young.
I have fewer books than you do.
She drinks less kofola now because it has become more expensive.
Fewer people want to learn Italian on Thursdays.
Please be careful so that you will make fewer mistakes.
Do you think that she is less happy now?
My wife is as beautiful as a goddess.
I will make you tea as soon as possible.
I swim as well as my brother.
Please come as soon as you can, because I miss you.
If I were as rich as you I would buy ninety houses.
Most cars are purple but this one is pink.
Most people like chocolate; do you like chocolate, too?
Most of my books are about horses.
Most apples are red but some are green.
Many flowers are pretty but most of them are ugly.