Vety na cvičenie, 2016-01-28

  •  
  • 341
  • 1
  • 2
  • Slovak 
Jan 30, 2016 05:30 Slovak
Píšem dlhý list k svojej babke.
Čítam zaujímavú knihu o koni.
Umývam si vlasy, pretože som rád čistý.
Napíšem list k babke zajtra.
Prečítam knihu o koni keď upracem si izbu.
Umyjem si vlasy a potom umyjem ti vlasy.
Písal som knihu keď si prišiel.
Čítal som knihu keď zazvonil telefon.
Umýval som si vlasy keď zomrela.
Napísal som dve knihy včera.
Prečítal som päť kníh včera.
Umyl som si vlasy predtým než som zomrel.
I am writing a long letter to my grandmother.
I am reading an interesting book about horses.
I am washing my hair because I like being clean.
I will write the letter to my grandmother tomorrow.
I will read the book about horses after I tidy up my room.
I will wash my hair and then I will wash yours.
I was writing a book when you came.
I was reading a book when the phone rang.
I was washing my hair when she died.
I wrote two books yesterday.
I read five books yesterday.
I washed my hair before I died.