Lekcja czwarta

  •  
  • 341
  • 1
  • 4
  • Polish 
May 29, 2014 00:42
Nie znamy tego nowego pisma.
Idę z okna do biurka.
Mało mleka, moło masta. Mołe jabłko, mołe mieszkanie. Mało drzewo - małe drzewo.
Co zobione z szkło? z drzewo?
Ona chowa pióro do biurka.
Znasz tego pisma.
Nie pani na tego pisma.
Co jest koto drzewo?
Dla ktogo są tego jabłka?
Opowiadania dziecka.
Z tego pola.
We do not know this new periodical.
I am going from the window to the writing-table.
Little milk, little butter. Small apple, small house. Little wood - a small tree.
What is made of glass? Of wood?
She is putting the pens away into the box.
You know this periodical.
You (to a woman) do not know this periodical.
What is by that tree?
For whom are these apples?
The child’s tale.
From this field.