มนุษย์ต่างดาว

  •  
  • 269
  • 4
  • 3
  • Thai 
Oct 14, 2014 13:00
ถ้ามนุษย์ต่างดาวอ่าน Lang-8 พวกเขาก็จะคิดว่า โลกนี้ไม่มีสงคราม และไม่มีใครมีอะไรกันเลย
Aliens

Lang-8 would be boring reading for aliens.