ความสำคัญของทีวี

  •  
  • 208
  • 5
  • 3
  • Thai 
Jul 18, 2014 13:18
ปกติผมไม่ชอบดูทีวี

เปลืองเวลา

ใช้เวลาวางแผนหลอกเพื่อนๆ ดีกว่า

ทำไมเราถึงหลอกเพื่อนหรือ?

เป็นเพราะ พวกเขาดูเหมือนมีความสุขเวลาที่เขาดูทีวีไง
The Importance of TV

Normally, I don’t watch TV.

It’s a waste of time.

It’s better to use the time to plan how to trick your friends.

Why do I play tricks on my friends?

It’s because they look like they’re having a good time watching TV.