เสียใจด้วยนะครับ

  •  
  • 145
  • 6
  • 3
  • Thai 
Oct 14, 2016 08:26
เสียใจด้วยนะครับ

ทุกครังที่ผมไปเมืองไทย ผมไม่ลืมแพ็กเสื้อสีเหลืองไว้ไป