The most important Slavic Gods part 1

  •  
  • 416
  • 0
  • 2
  • Polish 
Jul 1, 2014 05:45
As a Slave I thought that I will try to translate some myths as a training.

THE MOST IMPORTANT GODS

Perun - the god of thunder
"They respect only the god of thunder, the master of everything and only for him they sacrifice beefs and other animals"(Procopius from Cesarea)
Random sciencists (ethnologists, archeologists) at Slavic people keeps saying that the most important god was the lord of the sun and sky which was able to scatter thunder. Worship which was given to him was also connected with a fire cult.
So we can say that Swarożyc - the god of Sun and Perun - the gof of thunder had the most of Slave respect. Perun is personification of the Thunderer, the god of the thunder and the lighting. The cult of Perun originarily was only confirmed in Russia, in Poland there aren't any clues. At Balkans there is confirmed cult of female goddes whose name is "Perperuna". She was a Perun's partner.
At first he had no form. However, the chroniclers wrote about the wooden statues.
"And the alone reign of Włodzimierz in Kiev started and he placed the snowmen behind the court's hill, the wooden Perun with silver head and golden mustache"

ŚWIĘTOWIT - the god effective in the divination

Świętowit is a main god worshiped by Rans which was living on Rugia island. He was shown as a god who holds a horn in his right hand. This horn was filled by a priest by honey to foretell. The sign of Świętowit was a sword, and his saint animal - a white horse.
At Rugia Świętowit was a state god. People was paying him a tithe, and also Świętowit owned some spoils of war. When people didn't know what to do they were asking him for help - in private and state cases. When it was about the yields they were foretelling from the wine drunk from a calyx held by god's statue. Before the war travels they were foretelling using a white horse. When the horse moved by his left leg it meant failure, and when he moved his right leg it meant the victory.
BÓSTWA NACZELNE

PERUN – WŁADCA PIORUNÓW
„Jednego tylko uznają boga, władcę piorunów, pana wszystkiego i jemu tylko składają w ofierze woły i inne zwierzęta" (Pz Cezarei)
Według różnych badaczy ( etnologów, archeologów ) u ludów Słowiańskich nadrzędnym bogiem był władca słońca i nieba, mogący zsyłać burze. Cześć mu oddawana związana była również z kultem ognia. Wynika stąd, że najwyższym poważaniem cieszył się Swarożyc- bóg słońca i Perun- bóg władający piorunami.
Perun to uosobienie gromowładcy, boga grzmotów i piorunów.. Kult Peruna źródłowo został poświadczony jedynie na Rusi,w Polsce brak niezbitych dowodów potwierdzających kult tego boga .Na Bałkanach poświadczony jest kult żeńskiego bóstwa imieniem Perperuna , która była partnerką Peruna. .
Był on pierwotnie bogiem bezpostaciowym. Kronikarze piszą jednak o drewnianych posągach: „ I począł panować Włodzimierz w Kijowie sam jeden i postawił bałwany na wzgórzu za dworem, Peruna drewnianego z głową srebrną i wąsem złotym”

ŚWIĘTOWIT- BÓG SKUTECZNY W WYROCZNIACH
Świętowit to główne bóstwo czczone przez plemię Słowian połabskich– Ranów zamieszkujące na wyspie Rugia.Przedstawiano go jako bóstwo, które trzyma w prawej ręce róg. Róg ten kapłan podczas świąt napełniał miodem w celu odprawienia wróżb. Atrybutem Świętowita był miecz, a świętym zwierzęciem biały koń.
Na Rugii Świętowit był bogiem państwowym- ludzie płacili mu dziesięcinę, przypadała mu w udziale część łupów wojennych. Zasięgano u niego porad w ważnych sprawach państwowych i prywatnych. Na temat plonów i urodzajów wróżono z upitego wina w kielichu trzymanym przez posąg boga lub z wielkości kołacza składanego w ofierze. Przed wyprawami na wojnę wróżono przy pomocy białego konia. Ruch konia lewą nogą oznaczał niepowodzenie, prawą zaś zwycięstwo.


Source: http://www.edukacja.edux.pl/p-12080-mity-slowian.php (not mine)