hato ni kyoumi ga arimasu.

  •  
  • 523
  • 8
  • 3
  • Japanese 
Oct 17, 2013 10:29
hato ni kyoumi ga arimasu. saikin no nengoro kono hen no hato ga ki ni tsukimashita. toku ni denwachuu no sen ya ni tomarimasu. Chigau tokoro ni wa hato no gure ga chigau to omoimasu. suupa no chikaku ni aru gure wa hitotsu desu. sore de yoku iku resutoran no mukogawa no denchuu ue no gure ga imasu. kisetsu ni yotte iru ka inai ka to iu kankei ga arimasu. Ima resutoran no mukogawa no gure ga katsudou shite imasu.
eigo de kangaenai to yatte mimasu. moshitara eigo kara nihongo de kangae wo utsushite wa okashi da to omoimasu. de wa ...

I am interested in pigeons. In recent years I have notice the pigeons around here. Especially the ones on the telephone poles. There seems to be a group for one place -- another place a different group. There is one group by the super market. Then a resturant that I often visit has a group up on the telephone lines. Depending on the season they are there or not -- that kind of relationship. Now the ones across from the resturant are active.
I am trying not to think in English It seems if I move my thoughts from English to Japanese it is funny (Strange Japanese) Well (Maybe i am funny)