kyou, byouin he itte shiken no kekka wo dashimashita.

  •  
  • 438
  • 4
  • 2
  • Japanese 
Feb 22, 2014 07:35
kyou, byouin he itte shiken no kekka wo dashimashita. watashi wa daijoubu da to kikasemashita. iya no tokoro ga asa no hayai ni okenakereba narimasen deshita. Futsuu ni juuichi ji ni okimasu. kyou go ji ni okimashita.