hej!

  •  
  • 132
  • 5
  • 2
  • Swedish 
Mar 28, 2013 03:45
hej! Svenska är också ett språk som jag började studera därför att ja hade en ele som pratade inte bra franska. Jag kunde prata lite spanska med en elev i densamma klas som kom från Mexico eller kinesiska med en annanfrån Kina. Med jag var lite ledsen för jag inte kunde prata svenska med denna elev. Så jag köpte mig en bock med den man kann lära sig lite svenska i tjugo lektioner. Jag gillar den här bocken, därför att texter är mycket interessant. I den pratas om en fransk studerande's livet i Sverige. Hon borde där i ett år. Man kann läsa hur är jul i Sverje och sedan vad gör Svenskerna för påsk och så vidare. Jag själv gick en gång till Sverige. Jag besiktigte Stockholm och efter det gick nordmott till Nordkapp som ligger i Norje. Nu wil jag inte lära mig norska för min svenska är så dåligt och jag wil inte glömma svenska genom att studera norska som vad jag glömde spanska när jag började läsa italienska. Ok det var allt. Tack.