Det är roligare att ge en att få.

  •  
  • 256
  • 0
  • 2
  • Swedish 
Apr 23, 2013 04:30
Det är roligare att ge en att få.
Jag håller delvis med. Många undersökningar har visat att man känner helt glädjare att giva än att taga eftersom har man möjlighet hjälpande att uppleva lyckokänslan. Dessutom känner man väldigt nöjd fastän det berop på av vad man ge och vem och varför man hjälpa. Det är roligt att vi alltid ha en positiv och välvilling attityd men å annan sida måste vi slipper människor som vill misbruka våra godhet.