Tęsknię trochę za Livejournal.

  •  
  • 223
  • 5
  • 9
  • Polish 
Jan 21, 2019 17:56
Tęsknię trochę za Livejournal. Była to najwygodniejsza i najbardziej uniwersalna wersja serwisa społecznościowego. Tam nawet uczyłem języków obcych. To prawda, że znalezienie kogoś, kto korygowałby moje omyłki, nie było tam łatwe. W tej sprawie Lang-8 jest znacznie wygodniejszy, a jednak brakuje mi LJ.
Немного скучаю по ЖЖ. Это был самый удобный, самый универсальный вариант социальной сети. Я там даже языки учил. Правда, найти кого-то, кто исправлял бы мои ошибки, там было нелегко. В этом отношении Lang-8 гораздо удобнее.И всё же мне ЖЖ не хватает.