Mälarö kyrka vs. Vanha holvikirkko, del 2

  •  
  • 703
  • 1
  • 1
  • Swedish 
Nov 22, 2010 05:33
NB I splitted my text in two parts since it had received no corrections.

Allt vad Raittinens pojke spelar är däremot klassiskt. The Beatles nämns inte i stycket. Att den finska versionen inte berättar om mötet mellan något gammalt och något nytt är en viktig skillnad. I så fall, vad är centralt i den?

Det är kyrkan. Raittinen sjunger om en levande plats. Dess murar har bevittnat mycket under sin långa historia, och när ingen tröstar pojken, är det kyrkobyggnaden som ger stöd och kraft. Kyrkan har varit hans bästa vän sedan han började spela. Och när pojken ska uppträda framför publiken, kommer kyrkan att hedra honom på vartenda ackord.

Båda pojkarnas längtan av en egen konsert får luft under vingarna i låten. "Vanha holvikirkko" talar mer om kyrkobyggnaden medan "Mälarö kyrka" signalerar att all musik är likvärdig. Trots de här skillnaderna är bägge miljöer lika idylliska och gläder lyssnaren väl. Därför får var och en själv bestämma sin favorit.