Alexander Majorov

  •  
  • 231
  • 7
  • 1
  • Finnish 
Apr 3, 2017 01:43
Alexander Majorov on ruotsilainen taitoluistelija. Hän on syntynyt 1991 (tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi) Väjänenissa. Hän on 25 (kaksikymmentäviisi) vuotta vanha. Hän asuu Luulaja.
Alexander Majorov är en svensk konståkare. Han är född 1991 (nittonhundranittioett) i Sovjetunionen (Ryssland?). Han är 25 (tjugofem) år gammal. Han bor i Luleå.