Mandarin Skype 375 中文

  •  
  • 477
  • 0
  • 8
  • Mandarin 
Aug 30, 2016 14:33
我的老板审批我的度假请求。我在九月上旬会去Moscow。我差不多那里。进入Russia很难因为你需要买Visa。我兴奋我学习俄语在Moscow。在我的度假以前,我需要复习我的俄语。

My boss approved my vacation request. I am going to Moscow in the beginning of September. I am almost there. Entering Russia is very difficult because you need to buy a visa. I am excited to practice Russian in Moscow. Before my trip, I need to review my Russian.

Wo de laoban shenpi wo de dujia qingqiu. wo zai jiu yue shangxun hui qu Moscow. Wo chabuduo nali. Jinru Russia hen nan yinwei ni xuyao mai Visa. Wo xingfen yinwei wo keyi xuexi eyu zai Moscow. zai wo de dujia yiqian, wo xuyao fuxi wo de eyu.