Russian Skype по-русски 325

  •  
  • 410
  • 1
  • 9
  • Russian 
Oct 26, 2016 09:58
У вас есть говорящие на английском друзья в Москве? Если не, вы должны практиковать с английский говорящих людей в Интернете. Например, я практики французского (языка) с французами, практики русский язык с русского народа, etc в Интернете или в моем городе последовательно. я использую Skype и Lang-8 для изучения язык последовательно.

Do you have English speaking friends in Moscow? If not you should practice English with English speaking people on the internet. For example, I practice French with French speaking people, Russian with Russian speaking people consistently. I consistently use Skype and Lang-8 to study languages.

U vas yest gavorashiye na angliyskom druzya v moskve? Yesli ne, vy dolzhny prakitokovat s anglisky gavoryshik lyudey v interent. naprimer, ya praktiki frantsukoga yizka s frantsuzami pratiki russy yizki s russkoga naroda, etc v interent ili moyem gorode posledveltna. ya ispolzyu skype lang 8 dlya izucheniya yizki posledvoletna.