Mandarin Skype 469 中文

  •  
  • 144
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Aug 27, 2018 12:28
这个周末,我会回来我的家乡Chicago一点度假。这是我第次来这里自从我搬到。我的家人和朋友会问我的冒险在Florida。我期待着展示每个人我的成功。我不可以等告诉他们对我的胜利了。

This weekend I will return to my hometown Chicago for a little vacation. This is my first time there since I moved. My family and friends will ask me about my adventures in Florida. I look forward to showing everyone my sucess. I can't wait to tell them about my victory.

zhege zhoumo wo hui huilai wo de jiaxiang chicago yidian dujia. zhe shi wo dici lai zheli zicong wo bandao. wo de jiaren he pengyou hui wen wo de maoxian zai florida. wo bu keyi deng gaosu tamen wo de shenglile.