Mandarin Hellotalk 637 中文

  •  
  • 56
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Sep 12, 2019 08:59
你去过中国的其他分地方?
在Yemen你可以跟中国人练习中文吗?
中国人在遍布 世界 各地。对我来说,这是容易找到机会练习中文。
以前JeremyLin在NBA运动员,但是他现在在中国打篮球。

Have you been to other parts of China?
In Yemen can you practice Chinese with Chinese people?

Chinese people are all over the world. To me, it is easy to find opportunities to practice Chinese.

Jeremy Lin used to be an NBA player, but now he is playing basketball in China.

ni quguo zhongguo de qita difang?
zai yemen ni keyi gen zhongguoren lianxi zhongwen ma?
zhongguoren zai bianbu shijie gedi. dui wo laishuo, zheshi rongyi zhaodao jihui lianxi zhongwen.
yiqian jermey lin zai nba yundongyuan, danshi ta xianzai zai zhongguo da lanqiu