Mandarin Skype 565 中文

  •  
  • 133
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Feb 28, 2019 11:33
在三月上旬,我会找工作在LasVegas。我现在不工作,所以我有很多空的时间。我会充分利用这个空的时间。其实,在的过去几个月里,我一直休息了从学习外语。我再次激励着保持和提高我的外语技巧。

At the beginning of March, I will look for a job. I am not working right now, so I have a lot of free time. I will take advantage of this free time. Actually the past few months I have been taking a break from studying foreign languages. I am inspired again to maintaining and improving my foreign language skill.

zai san yue shangxun, wo hui zhao gongzuo zai las vegas. wo xianzai bu gongzuo, suoyi wo you henduo kong de shijian wo hui chongfen liyong zhege kong de shijian. qishi zai de guoqu jige yue li, wo yizhi xiuxile cong xuexi waiyu. wo zaici jilizhe baochi he tigao wo de waiyu jiqiao.