Mandarin Skype 444 中文

  •  
  • 354
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
May 23, 2018 07:26
在商店,有很多产品。你可以付款现金,喜用卡,或收费它们到你的房间。班车服务结束午夜。自从冬季结束,在酒店客人减少。

There are a lot of products in the store. You can pay with cash, credit card, or you can charge them to your room. Shuttle service ends at midnight. Since the end of winter, the number of hotel guests have decreased.

zai shangdian, you henduo chanpin. ni keyi fukuan xianjin, xi yong ka, huo ni keyi shoufei tamen dao ni de fangjian. banche fuwu jieshu wuye. zicong dongji jieshu, zai jiudian keren jianshao.