Japanese Skype 64 日本語

  •  
  • 207
  • 0
  • 2
  • Japanese 
Jun 27, 2018 09:57
映画から帰りました。もいちど日本語を勉強する準備出来ています。週はどうですか?Rickyさんの好きな映画は何ですか? どんな映画が好きですか?


I returned from my hometown. I am ready to study Japanese again. How was your week? What is your favorite movie Ricky? What kind of movies do you like?

shusshin kara kaerimashita. moichido nihongo wo benkyou suru junbi dekite imasu. shu wa dou desu ka? ricky san no sukina eiga wa nan desu ka? do na eiga ga suki desu?