Russian Skype по-русски 11

  •  
  • 577
  • 4
  • 9
  • Russian 
May 15, 2014 17:22
Сколько лет, сколько зим! Где вы были? Я не хожу в на работу сегодня. Я изучаю много в последнее время. Каждый день я изучал язык. спасибо за добрые слова. Я иногда забыл русские слова.

Skol'ko let, skol'ko zim! Gde vy byli? YA ne khozhu v na rabotu segodnya. YA izuchayu mnogo v posledneye vremya. Kazhdyy den' ya izuchal yazyk. spasibo za dobryye slova. YA inogda zabyl russkiye slova.