Russian Skype по-русски 309

  •  
  • 449
  • 0
  • 9
  • Russian 
Aug 15, 2016 13:22
Мы, возможно, придется изменить наш чат график на следующую неделю. Когда вы спите в субботу? Я может быть изменение в моем графике. что насчет субботы?

We may have to change our chat schedule to next week. When do you sleep? I may have a change in my schedule. What about Saturday?

My vozmozhna pridetsya izmenit nash chat grafik na sledushiyu nedelyu. Kagda vy spite subotu? Mozhet byt izmeniyue v moyem grafike. Chto nashet suboty?