Russian Skype по-русски 376

  •  
  • 285
  • 0
  • 3
  • Russian 
May 17, 2018 07:23
Я забыл сказать вам, вы можете писать или отвечать на английском языке. Я с тобой согласен. В отеле есть маскарад. Вы работаете с понедельника по пятницу? Маскарад находится на задней стороне отеля.

I forget to tell you, you can write or answer in English. I agree with you. There is a event in the hotel. Do you work Monday to Friday? The event is located in the back of the hotel.

ya zabyl skazat vam, vy mozhete pisit ili otvechat na angliskom yiziki. ya stoby soglasen. v otele yest maskarad. Vy raboatyete ponedlnika po pyatitsu? Maskarad nakhoditsya stornoe otelya.