Chinese Skype 259 中文

  •  
  • 651
  • 3
  • 8
  • Mandarin 
Oct 22, 2015 09:49
我有同一工作时刻表。我有同一量小时。我最近有很多换在我的生活。我最近尝试回来我的工作以前。我会告诉你以后在whatsapp。

I have the same work schedule. I have the same amount of hours. I recently had many changes in my life. I recently tried to return to my old job. I will tell you more later on whatsapp.

Wo you tongyi gongzuo shikebiao. Wo you tongyi liang xiang xiaoshi. Wo zuijin you henduo huan zai wo de shenghuo. Wo zuijin changshi huilai wo de gongzuo yiqian. Wo hui gaosui ni yihou zai whatsapp.