Mandarin Skype 387 中文

  •  
  • 431
  • 0
  • 8
  • Mandarin 
Oct 25, 2016 12:18
当我旅行的时候,我从来没有点了房间服务。但是,我有折扣券工作,只是这一次我做了。我吃了油炸牛肉和土豆泥。我不是失望,是值得。如果你是平穷,你不需要点了房间服务。

When I travel, I never order room service. However, I have a discount from work, so this was the only time I would do it. I ate fried beef and mashed potatoes. I was not disappointed, it was worth it. If you are poor, you should not order room service.

dang wo luxing de shihou, wo conglai meiyou dianle fangjian fuwu. danshi wo you zhekouquan gongzuo, zhishi zhe yici wo zuole. wo chile you zha niurou he tudou ni, wo bushi shiwang, shi zhide. ruguo ni shi pingqiong, ni bu xuyao dianle fangjian fuwu.