Mandarin Skype 367 中文

  •  
  • 399
  • 0
  • 7
  • Mandarin 
Aug 14, 2016 08:43
你的工作是压力吗?为什么你的工作着急你?你有帮助吗?那个最压力事情对你的工作?

Is your job stressful? Why does your job rush you? Do you have help? What is the most stressful thing about your job?

Ni de gongzuo shi yali ma? Weishenme ni de gongzuo zhaoji ni? Ni you bangzhu ma? Nage zui yali shiqing dui ni de gongzuo?