Tagalog Skype 17

  •  
  • 409
  • 2
  • 3
  • Tagalog 
Jan 30, 2015 15:03
Kailan lamang, magsisimula nagaaral ako ang German at Italian sa university. Ko pa rin nag-aral ako ang ibatibang wika sa bahay ko. Mahalaga ang German at Italian dahil maraming akong nakilalang estranghero bumisita sa trabaho. Kailan lamang, nanood ba kayo ng mga laro ng basketball?Recently I began to study German and Italian at the university. I still study other languages at home. German and Italian are useful because I meet many foreign guests at work. Recently have you seen any basketball games?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app