Mandarin Skype 628 中文

  •  
  • 54
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Aug 16, 2019 07:11
当我回来LasVegas,我无所谓我的职业。我的主要职责会提高我的爸爸健康。如果我找到一份工作,好。如果我不找到,没问题。我好任何发生了,我无所谓。

When I return to Las Vegas, I won't care about my career. My main responsibility is to improve my dad's health. If I find a job, good. If I don't find one, no problem. I am ok with whatever happens, I don't care.

dang wo huilai las vegas, wo wusuowei wo de zhiye. wo de zhuyao zhize hui tigao wo de baba jiankang. ruguo wo zhaodao yi fen gongzuo, hao. ruguo wo bu zhaodao, mei wenti. zheci zai las vegas, wo hui shenqing suoyou jiudian he duchang.