Tagalog Skype 6

  •  
  • 474
  • 2
  • 2
  • Tagalog 
Aug 14, 2014 16:03
Hindi ako masaya paglipat ni Lebron sa Cleveland. Kailan kayo nakarating sa trabaho? Nakarating ako sa trabaho sa gabi. Mayamot ang iyong training? Ang training mayamot at matagal panahon. Kailan ang susnod bakasyon ninyo? Saan kayo pupunta?