Mandarin Skype 374 中文

  •  
  • 577
  • 0
  • 7
  • Mandarin 
Aug 28, 2016 21:18
BBC是一个高级和高水平节目。BBC是给英语母语和高级英语母语的节目。所以,你不担心和压力如果你不可以听懂一切。你的重要目标是听要旨意思。他们不用简易话和说难主题。

BBC is advanced and high level program. BBC is a program meant for native English speakers and high level English speakers. So don't worry and don't be stressed if you can't understand everything. Your main goal is to understand the main point. They don't use simple words and they talk about hard subjects.

BBC shi yige gaoji he gao shuiping jiemu. BBC shi gei yingyu muyu he gaoji yingmuyu de jiemu. Suoy, ni bu danxin he yali ruguo ni bu keyi ting dong yiqie. ni de zhongyao mubiao shi ting yaozhiyisi. tamen buyong jianyi he shuo nan zhuti.