Russian Skype по-русски 39

  •  
  • 324
  • 0
  • 4
  • Russian 
Aug 17, 2014 18:47
У Вас есть возможность спите вчера вечером? Вы должны пойти в казино.  Вы хотите поехать на поезде? Мой полет дорого. Вы можете сохранить ваши чемоданы там. Вы хотите изменение забронировать?

Do you a chance to sleep last night? You should go to the casino. Do you want to ride the train? My flight is expensive. You can keep your luggage there. Do you want to change your reservation?

U Vas yest' vozmozhnost' spite vchera vecherom? Vy dolzhny poyti v kazino. Vy khotite poyekhat' na poyezde? Moy polet dorogo. Vy mozhete sokhranit' vashi chemodany tam. Vy khotite izmeneniye zabronirovat'?