Tagalog on Skype 3

  •  
  • 458
  • 1
  • 4
  • Tagalog 
Jun 17, 2014 18:26
Pasensya na huli ang aking sagot. Mahina ang Skype kung minsan. Nakakuha ako ng iyong mensahe. Malungkot akong kasi ang Miami Heat nawalang. Hindi masaya akong kailan ang Miami Heat nawalang. San Antonio ay ang pinakamahusay koponan sa basketball. Ang Miami Heat mayroon ba sila ay lamang duha superstars. Chris Bosh hindi ay superstar. Siya ay mawala sa panahon ng laro.

Sorry for my late response. Skype is sometimes slow. I just received your message. I am sad that the Miami Heat lost. I am not happy when the Miami Heat loses. San Antonio is the best team in basketball. The Miami Heat only have 2 superstars. Chris Bosh is not a superstar. He disappears during the game.