Mandarin Skype 397 中文

  •  
  • 555
  • 2
  • 10
  • Mandarin 
Nov 23, 2016 08:36
这个照片拍了在波兰餐馆。这是Pierogi,很有名食物和类似于饺子。一切多,正常和平均。总体,我失望波兰食物。

This picture was taken at the Polish restaurant. This is a Pierogi, a very famous food and similar to dumplings. Everything else was normal and average. Overall, I was disappointed with Polish food.

zhege zhaopian paile zai bolan canguan. zhe shi pierogi, hen youming shiwu he leisyu jiaozi. yiqie duo zhengchang he pingjun. zongti, wo shiwang bolan shiwu.