Tagalog Skype 25

  •  
  • 294
  • 0
  • 6
  • Tagalog 
Mar 18, 2016 22:51
Mga restaurant doon. Ano po ang pagkain doon? Kailan lang, may nakilalang ba kayo Pilipino na bumibisita? Maraming mga tindahan sa labas hotel.

The restaurant is over there. What food is over there? Recently, have you met any Filipino guests? There are many stores outside the hotel.