Mandarin Skype 370 中文

  •  
  • 464
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Aug 20, 2016 11:19
我会停止学习再次日文。不够机会练习日文。它是伤心因为我热情学习日文。如果有一些改变我的情况,我会学习日文再次。现在,学习它不有效用我的时间。

I will stop studying Japanese again. There is not enough opportunities to practice Japanese. It is sad because I am passionate about studying Japanese. If there are changes in my situation, I will study Japanese again. For now, studying it is not an effective use of my time.

wo hui tingzhi xuexi zaici riwen. bugou jihui lianxi riwen. ta shi shangxin yinwei wo reqing xuexi riewn. ruguo you yixie gaibian wo de qingkuang, wo hui xuexi riwen zaici. xianzai, xuexi ta bu youxiao yong wo de shijian.