Talking about the stay по-русски.

  •  
  • 571
  • 0
  • 9
  • Russian 
Oct 30, 2013 10:48
Где вы пребывание? Вы пребывание это отель? Когда вы уезжа́ете отель? Вы хотите поехать аэропорт?

Where are you staying? Are you staying in this hotel? When are you leaving the hotel? Do you want to go to the airport?

Gde vy prebyvaniye? Vy prebyvaniye eto otel'? Kogda vy uyezzháete otel'? Vy khotite poyekhat' aeroport?