nochihodo / aratamete

  •  
  • 929
  • 7
  • 1
  • Japanese 
Dec 8, 2011 22:56
furui pasokon wo tsukatteiru node, nihongo no moji ga kakeru houhou wa nai.
romaji wo kaku no wo yurushite kudasai ;-)

ki ni naru koto ha hitotsu arimasu.

nochihodo to aratamete ha me-ru wo kaku toki ni onaji you ni tsukaemasu ka.

tatoeba, kaki no futatsu no bunsho ha onaji imi de tsuujimasu ka.
rei no naka ni ha machigai ga areba oshiete kudasai =)

1: deha, aratamete odenwa itashimasu.
2: deha, mata nochihodo odenwa itashimasu.

dore no henji demo tasukarimasu!

sankyu!

jemu-su.