36 friend(s)

  Cait
  • English
  • Japanese , Spanish


  • 76
  • 41
  • 31
  • 19
  melomelo
  • English
  • Japanese


  • 18
  • 46
  • 33
  • 12
  ubeatlenine
  • English
  • Japanese


  • 45
  • 50
  • 38
  • 64
  NagoyaPat
  • English
  • Japanese


  • 19
  • 7
  • 6
  • 4
  卯圯卜
  • Mandarin
  • English


  • 23
  • 10
  • 4
  • 9
  Mohamedsalah22
  • English
  • English


  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  wigglysquire
  • English
  • Japanese , German

  U.S.A
  • 208
  • 187
  • 132
  • 119
  Windcask
  • English
  • Russian , Japanese


  • 50
  • 74
  • 56
  • 28
  Joe
  • English
  • Japanese , Korean


  • 2497
  • 89
  • 59
  • 37
  Mickel
  • English
  • Japanese , French


  • 50
  • 61
  • 54
  • 22
  Japan in my heart
  • Vietnamese
  • Japanese

  Vietnam
  • 2992
  • 168
  • 118
  • 105
  トーマス
  • English
  • Japanese


  • 5307
  • 427
  • 277
  • 250
  Ana
  • English
  • Japanese


  • 201
  • 352
  • 286
  • 123
  kyle
  • English
  • Japanese


  • 24
  • 22
  • 37
  • 16
  Sparks
  • English
  • Japanese


  • 116
  • 168
  • 139
  • 41
  Billy
  • Cantonese
  • Japanese , English

  Hong Kong
  • 58
  • 19
  • 51
  • 2
  hopkinsth
  • English
  • Japanese , English

  U.S.A
  • 85
  • 280
  • 1044
  • 626

  Canada
  • 673
  • 773
  • 1384
  • 148
  Kimberly
  • English
  • Korean , Japanese

  U.S.A
  • 81
  • 18
  • 23
  • 1
  Kame
  • English
  • French , Japanese

  U.S.A
  • 12
  • 7
  • 30
  • 0
  yamiyami
  • Korean
  • English , Japanese


  • 150
  • 193
  • 527
  • 25
  KamiToan
  • English
  • Japanese


  • 25
  • 45
  • 33
  • 26
  mrcheesewiz
  • English
  • Japanese


  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  Sent
  • English
  • Japanese , Latin


  • 12
  • 7
  • 22
  • 2
  ノヴィタ
  • Indonesian
  • English , Japanese


  • 14
  • 26
  • 24
  • 2