Journal
 
 
Photo Album

lucky's entry (46)

Post an entry now!
lucky

Hiện tại tôi học tiếng Việt. With native lang

Hiện tại tôi học tiếng Việt. Tôi nghĩ tiếng Việt rất khó nhưng tôi hần như hiểu phát âm tiếng Việt và ngữ pháp rồi. Thông thường tôi đi ...
 •  
 • 133
 • 0
 • 3
 • Vietnamese 
Mar 4, 2019 20:46
lucky

Ở Nhật Bản có một cái khác suy nghĩ mà "mặc dù kinh nghiệm đó có lẽ đau ... With native lang

Ở Nhật Bản có một cái khác suy nghĩ mà "mặc dù kinh nghiệm đó có lẽ đau đớn, nhưng em phải mua kinh nghiệm đó. Rất nhiều người Nhật...
 •  
 • 144
 • 1
 • 1
 • Vietnamese 
Jan 21, 2019 00:46
lucky

Chúc mừng năm mới! With native lang

Chúc mừng năm mới! Hôm qua tôi sử dụng Skype làm trao đối với người Việt Nam mà sống ở Hà Nội. Đến hôm qua chác của liên lạc đã chỉ là ...
 •  
 • 158
 • 5
 • 1
 • Vietnamese 
Jan 2, 2019 21:50
lucky

Hôm nay anh đi trường học chào mừng giáng sinh. With native lang

Hôm nay anh đi trường học chào mừng giáng sinh. Cho giáng sinh hôm nay, hôm qua anh đã mua thư và bánh sôcôla để cho giáo viên. Khi anh ...
 •  
 • 129
 • 0
 • 1
 • Vietnamese 
Dec 25, 2018 01:12
lucky

Hôm qua tôi đã uống bới sếp bia ở nyà hàng. With native lang

Hôm qua tôi đã uống bới sếp bia ở nyà hàng. Lúc đó, tôi đã có dịp mà sử dụng tiếng Việt nên tôi sử dụng thách đấu đă...
 •  
 • 175
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
Dec 23, 2018 23:25
lucky

我昨天晚上又沒睡覺,可能由於我下午喝咖啡,喝得太晚。 With native lang

我昨天晚上又沒睡覺,可能由於我下午喝咖啡,喝得太晚。所以半夜我為了睡覺試試看看在臉書上面的新聞,或是看部落格。可是最後我不知不覺開始玩電子遊戲我的世界。我以前常常玩,但是我沒玩這遊戲很久。不過開始這遊戲是我的錯。。也許由於沒完很久,我一開始玩,就忘了時間。結果我到半夜三點一...
 •  
 • 125
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Dec 20, 2018 16:36
lucky

Hôn nay tôi đã thúc dậy lúc một giờ trưa. With native lang

Hôn nay tôi đã thúc dậy lúc một giờ trưa. Tôi nghĩ rằng tôi nên ngư nhiều thời gian, nhưng tôi đã không có thể thúc dậy. Vì hôn qua tôi đ...
 •  
 • 116
 • 4
 • 2
 • Vietnamese 
Dec 19, 2018 19:39
lucky

今天我中午十一點醒來了。 With native lang

今天我中午十一點醒來了。我覺得我應該睡覺很久。起碼十個鐘頭。可是我還想睡覺。。結果我一點半才起來開始出去的準備。 可能由於昨天我攀岩很久的影響。因為我通常攀岩只兩個鐘頭但是昨天我去攀岩場時候,我發現slab的牆壁更新了。slab是角度九十度以下的牆壁。(用中文有單子嗎?要...
 •  
 • 77
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Dec 19, 2018 18:24
lucky

Tối qua, tối đã đi nhà hàng của Việt Nam với sếp của hãng mà tôi đang làm việc. With native lang

Tối qua, tối đã đi nhà hàng của Việt Nam với sếp của hãng mà tôi đang làm việc. Chúng tôi đã bắt đầu uống bia nhưng khi chúng tôi dặt món...
 •  
 • 134
 • 4
 • 3
 • Vietnamese 
Dec 18, 2018 18:00
lucky

我現在星期一,三,五跟天有為了學越南語的課。 With native lang

我現在星期一,三,五跟天有為了學越南語的課。可是這個禮拜我的老師決定去旅行,所以我不要上課。但是我現在工作公司的老闆來越南,所以我需要解釋跟推薦在胡志明市有很好玩的地方,因此從星期天我每天喝酒喝的很忙。。我相信老闆回去日本這週麼時候,我應該變胖了。。
 •  
 • 103
 • 3
 • 1
 • Mandarin 
Dec 18, 2018 17:14
lucky

Hôn nay tôi thức dậy sáng sớm. With native lang

Hôn nay tôi thức dậy sáng sớm. Vì tôi có bài từ 10 sang đến 12 trưa. Nhưng tôi muốn rất ngư..bởn vì có lẽ hôn kia tôi xem phim đến đem kh...
 •  
 • 103
 • 4
 • 4
 • Vietnamese 
Dec 15, 2018 10:51
lucky

我來越南,已有兩個月了。 With native lang

我來越南,已有兩個月了。 可是我從差不多十年以前有異位性皮膚病。我爸爸曾經也有一樣的生病。 不過我爸爸的生病只有小時候,他越大,他生病越小。我也一樣。我國小學生的時候很嚴重,可是從國中,我生病變好,結果完全恢復了。 可是我在一個到島在生活時候,我不覺接觸一種樹。 那...
 •  
 • 116
 • 5
 • 3
 • Mandarin 
Dec 14, 2018 17:37
lucky

Hon nay,tôi làm bài tạp từ mười một sáng đến ba giở chiều. With native lang

Hon nay,tôi làm bài tạp từ mười một sáng đến ba giở chiều. Sau đo tôi dã muốn đi leo núi nơi nhưng tôi dã không đi leo núi làn cuối cùng....
 •  
 • 89
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
Dec 13, 2018 22:14
lucky

從我回去日本時候,差不多半年已經過了。 With native lang

從我回去日本時候,差不多半年已經過了。在台灣生活的時候,我當然有時候聽不懂台灣人說的內容,可是差不多了解。而且台灣人也聽得懂我說的中文。所以我放鬆了。 但是只到昨天。因為我昨天跟我留學時候認識越南的同學聯絡。我們好久沒聯絡。所以她問我你現在做什麼?那時候我解釋他像我對台灣...
 •  
 • 90
 • 5
 • 1
 • Mandarin 
Dec 12, 2018 16:29
lucky

Một tháng trước tôi bắt đầu học tiếng Việt. With native lang

Một tháng trước tôi bắt đầu học tiếng Việt. Trước khi đến Việt Nam, Tôi dã ở Tài loan hộc tiểng Trung Quạ́c nên tôi có ...
 •  
 • 74
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
Dec 8, 2018 02:29
lucky

請看看下一頁的節目單,你對那種表演最有興趣?為沈默?如果你來機會上台,泥灰表演沈默?

請看看下一頁的節目單,你對那種表演最有興趣?為沈默?如果你來機會上台,泥灰表演沈默? 我對雜技有興趣.我住在紐西蘭的時候,也開始練習拋球.所以我有空的話,常常在YOUTUBE看拋球的動畫.拋球是就是投球,接球的動作.不過要看表演的人,他們的拋球的表達方法真的不一樣.有...
 •  
 • 214
 • 4
 • 2
 • Mandarin 
Mar 18, 2017 19:54
lucky

題目:我參加過/看過的最有意思的晚會.

題目:我參加過/看過的最有意思的晚會. 我看過最有意思的晚會是我在紐西蘭時候參加過跨年的晚會.這個晚會可能沒有那麼意思,不過我忘不了那時候的晚會. 我覺得那個晚會是第一次在外國參加晚會的晚會.所以說不定那個印象很深. 那時候我住在一家背包客家.聽說倒數計時晚會在一...
 •  
 • 218
 • 3
 • 2
 • Mandarin 
Mar 18, 2017 18:27
lucky

我今天上課的時候,我們都介紹最喜歡的電影.

我今天上課的時候,我們都介紹最喜歡的電影. 我也給同學介紹,不過那時候我介紹電影,介紹得不太好. 所以我當複習再介紹我最喜歡的電影. 我最喜歡的片名是「I fine thank you,love you?」 這是泰國的2,3年以前的電影.愛情喜劇片的一種? ...
 •  
 • 177
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Feb 28, 2017 00:30
lucky

我來台灣學中文以前,我住在新加坡的公司工作. With native lang

我來台灣學中文以前,我住在新加坡的公司工作. 不過工作過三年的時候,我常常覺得無聊,而且擔心我自己的未來. 因為我上班以後我的工作總是一樣,我不覺得我自己的進步. 所以,我打算辭職工作,不過那時候我的主管告訴我,現在我不應該辭職. 因為我進入工作以前,我的公司被賣別...
 •  
 • 228
 • 0
 • 2
 • Mandarin 
Jan 9, 2017 17:50
lucky

這個句子是課本裡的句子.

這個句子是課本裡的句子. 不過我有一點看不懂. (四) 連clause(短句)都/也 1.老師請客/你不去/不太好吧? the teacher invited us. it would be a bad idea for you not to show up...
 •  
 • 246
 • 1
 • 1
 • Mandarin 
Nov 1, 2016 23:12