lucky's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

46
Entries Written

42
Corrections made

110
Corrections received

25
Friends

About me

I'm not good at writing in Chinese. So if you have time, please correct my Chinese and Vietnamese thank you:)
我中文還需要多練習,所以要是你有時間,請看我寫的句子修改。謝謝你!
Hiện nay Tôi học tiếng việt. Nên nếu anh có thời gian, nhẻm tra tiếng việt của tôi. Cám ơn!

Read more

Latest entries

lucky

Hiện tại tôi học tiếng Việt. With native lang

Hiện tại tôi học tiếng Việt. Tôi nghĩ tiếng Việt rất khó nhưng tôi hần như hiểu phát âm tiếng Việt và ngữ pháp rồi. Thông thường tôi đi ...
 •  
 • 123
 • 0
 • 3
 • Vietnamese 
Mar 4, 2019 20:46
lucky

Ở Nhật Bản có một cái khác suy nghĩ mà "mặc dù kinh nghiệm đó có lẽ đau ... With native lang

Ở Nhật Bản có một cái khác suy nghĩ mà "mặc dù kinh nghiệm đó có lẽ đau đớn, nhưng em phải mua kinh nghiệm đó. Rất nhiều người Nhật...
 •  
 • 133
 • 1
 • 1
 • Vietnamese 
Jan 21, 2019 00:46
lucky

Chúc mừng năm mới! With native lang

Chúc mừng năm mới! Hôm qua tôi sử dụng Skype làm trao đối với người Việt Nam mà sống ở Hà Nội. Đến hôm qua chác của liên lạc đã chỉ là ...
 •  
 • 150
 • 5
 • 1
 • Vietnamese 
Jan 2, 2019 21:50
lucky

Hôm nay anh đi trường học chào mừng giáng sinh. With native lang

Hôm nay anh đi trường học chào mừng giáng sinh. Cho giáng sinh hôm nay, hôm qua anh đã mua thư và bánh sôcôla để cho giáo viên. Khi anh ...
 •  
 • 119
 • 0
 • 1
 • Vietnamese 
Dec 25, 2018 01:12
lucky

Hôm qua tôi đã uống bới sếp bia ở nyà hàng. With native lang

Hôm qua tôi đã uống bới sếp bia ở nyà hàng. Lúc đó, tôi đã có dịp mà sử dụng tiếng Việt nên tôi sử dụng thách đấu đă...
 •  
 • 164
 • 2
 • 2
 • Vietnamese 
Dec 23, 2018 23:25
Read more