Dialogen på kontoret

  •  
  • 39
  • 1
  • 1
  • Swedish 
Jun 15, 2019 00:34
Dialogen på kontoret
Är det sant att du lär dig olika språk?
Och även svenska, det svåraste språket i världen?
Kan du säga något på svenska?
Det beror på min sinnesstämning.
Säg något!
Var snäll, säg något på svenska!
Ja, naturligtvis, självklart. Jag kan säga något på svenska.
Vad jag inte gör när jag lär mig svenska?
Jag lär mig inte ord.
Jag lär mig inte ord utantill.
När jag lär mig att tala svenska, lär jag mig inte ord utantill.
Jag är väldigt glad att jag har möjlighet att säga några meningar på svenska.
Jag har sju meningar .
Det är mitt mål och det är mitt program.
Jag frågar mig själv: Vilka är de sju meningar som jag har lärt mig?
Jag säger dessa meningar er med hög röst.
Jag upprepar många gånger.
Dessa är alltid meningar, det är aldrig separata ord.
När jag talar på svenska känner jag att jag är i Sverige.
Sverige - det är ett utmärkt val.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app