Vad är meningen med livet?

  •  
  • 54
  • 4
  • 1
  • Swedish 
Mar 30, 2019 23:52
Vad är meningen med livet?
Vad är avsikten med livet?
Livet är en teater.
Jag har minnen.
Allt liv är en teater.
Jag har minnen av saker som aldrig hände.
Livet är en teaterföreställning.
Jag vill spela min roll.
Det här är ett skämt.
I skämt kan jag berätta allt, även sanningen.
Jag förstår dig.
Jag tycker att det är väldigt romantiskt.
Det som jag säger låter som om det var inspirerat av Chekhov, den ryska författaren?
Det som jag säger låter som en paradox?
What is the meaning of life?
What is the purpose of life?
Life is a theatre.
I have memories.
All life is a theatre.
I have memories of things that never happened.
Life is a theatrical performance.
I want to play my role.
This is a joke.
In jokes I can tell you everything, even the truth.
I understand you.
I think it's very romantic.
Does what I say sound like it was inspired by Chekhov, the Russian writer?
Does what I say sound like a paradox?