Tanke på flygplan

  •  
  • 169
  • 0
  • 3
  • Swedish 
Jan 6, 2017 07:25
Tanke på flygplan
Det tar nästan sex timmar att flyga från Canaria till Stockholm. Jag började att fundera med inget mål när jag hade ingenting att göra. Jag har hört att det finns mindre lufttryck i flygplan jämförande med på jorden, eftersom det kan reducera skillnaden av lufttryck mellan insidan och utsidan av flygplan. Jag har också hört att människor som bor högt kan ha flera röd blodceller, eftersom mindre luft kräver flera röd blodceller att tillföra syre till kroppen. Det verka betyder att piloter och flygvärdinnor skulle ha flera röd blodceller än normal människa. Jag vet inte om det är sant.
飞机上的胡思乱想
从加纳利岛飞回瑞典要飞快六个小时。在飞机上没事我就喜欢瞎想。之前听说飞机机舱里面的气压比地面低,因为这样可以减少舱内和舱外的气压差。之前还听说在高原上人的血红细胞会变多,因为空气稀薄,需要更多的红细胞来给身体供氧。这样想来飞行员和空姐们应该有比一般人多的红细胞吧。不知道是不是这样。
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app